Skotská výročí roku 2019

Každý rok se najde nějaká událost, která slaví výročí. Rok 2019 těchto významných dnů přináší o něco víc, než bývá obvyklé. Připomeneme si skvělá vítězství i těžké prohry, okamžiky pamětihodné ať již v dobrém či špatném.

Kulatým a půlkulatým výročím letošního roku dominují válečné střety. Bitvy, které utvářely charakter skotského národa a osud celé země, se skotskými dějinami prolínají se švýcarskou precizností. Letos zazní slavná jména Roberta I. Bruce, MacBetha, Davida I. i Karla I., vládců Skotska, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin země. Nad kterými událostmi tedy letos můžeme pozvednout sklenku s hrdostí a úsměvem na tváři a nad kterými naopak zapíjet žal?

Letos uplyne, bohužel nevíme kdy, ale patrně někdy během léta, úctyhodných 1935 let od první historicky známé bitvy na skotské půdě. Roku 84 se odehrála bitva u Mons Graupia, v níž se střetly kaledonské kmeny (později souhrnně nazvané Piktové) s římskými legiemi Gnaea Iulia Agricoly. Předkové dnešních Skotů prohráli bitvu, válku s Římem ale vyhráli.

Roku 839 se střetlo vojsko Piktů, vedené Eógananem mac Óengusem, s armádou Vikingů. Piktský král v boji padl a s ním i jeho bratr a mnoho piktských šlechticů. Tragická porážka, od níž letos uplyne 1180 let, vedla k vnitřnímu stmelení obyvatel Skotska a vzniku království Skotů pod velekrálem Kennethem I. Mac Alpinem.

Před 965 se nepřátelskému invaznímu vojsku bránil skotský velekrál MacBeth u Dunsinane. Bitvu prohrál a musel se vzdát poloviny svého království, válka ale trvala další tři roky. Stalo se roku 1054.

MacBethův protivník Malcolm III. Canmore se roku 1069 oženil s Markétou (Margaret) z Wessexu, pozdější sv. Markétou Skotskou. V souvislosti s tím pozval Malcolm téhož roku do Skotska Normany. Tvář gaelského Skotska se začala pomalu měnit. Letos to bude 950 let.

Potomkem Malcolma a Markéty byl král David I., jeden z velkých zakladatelů měst a klášterů, reformátor ve věcech správních a organizačních. David se stal králem roku 1124, tedy před 895 lety.

Nejpřednější místo mezi skotskými panovníky náleží Robertu I. Bruceovi. Jedině díky jeho houževnatosti, odvaze, prozíravosti a cílevědomosti dokázali Skotové porazit mnohem silnější Angličany v bitvě u Bannockburn 23. a 24. června 1314. Od nejslavnějšího vítězství skotských dějin uplyne 705 let.

Král Robert I. Angličany nejen porazil, ale také svého protivníka krále Edwarda II. přiměl uzavřít mírovou dohodu a uznat nezávislost skotského království. Dlouho se ze svého úspěchu netěšil, neboť rok poté, 7. června 1329 zemřel. Roku 2019 si připomeneme 690. výročí Robertovy smrti.

Robert Bruce by se zřejmě příliš neradoval z toho, co přišlo roku 1559. Tehdy vypukla ve Skotsku reformace, jejíž vůdčí osobností byl John Knox. V letech 1559 a 1560 se skotský parlament rozešel s papežskou autoritou. Důsledkem reformačního hnutí bylo zničení řady středověkých architektonických, uměleckých i písemných památek. Skotská reformace začala před 460 lety.

Roku 1614 vymyslel skotský matematik, fyzik a astronom logaritmy. Téhož roku publikoval práci, v níž logaritmy představil a vysvětlil jejich využití v matematice. Z logaritmů se tak můžeme těšit už 405 let.

Smutným 370. výročím je 30. leden. Onoho dne roku 1649 byl popraven král Anglie, Skotska a Irska Karel I. Stuart. Jeho poprava byla tragickým vyvrcholením občanské války mez stranou royalistů a vojsky parlamentu, vedenými Oliverem Cromwellem.

Roku 1689 vypuklo první jakobitské povstání, usilující o opětovné dosazení dynastie Stuartovců (krále Jakuba II. / VII.) na anglický a skotský trůn. Jako i v jiných případech, postavili se za vyhnaného krále především Skotové. Ti dosáhli velkého vítězství v bitvě u Killiecrankie 27. července 1689, když dokázali porazit početnější vládní vojsko. Samotné povstání však skončilo katastrofou, zejména pro Iry. Stalo se před 330 lety.

V květnu uplyne 160 let od narození jednoho z největších skotských spisovatelů, sira Arthura Conana Doylea. Narodil se 22. 5. 1859 v Edinburghu, kde také vystudoval medicínu a stal se lékařem. Věhlas mu však vynesla jeho literární činnost, nejvíce proslul jako duchovní otec Sherlocka Holmese, jeho literární dílo je ale mnohem rozsáhlejší.

Roku 1934 založili odhodlaní Skotové Scottish National Party (Skotskou národní stranu), která je dnes dominantní politickou silou ve Skotsku. Letos oslaví 85. narozeniny.

Je tomu 20 let od obnovení skotského parlamentu, rozpuštěného po vytvoření unie roku 1707. Skotové byli bez parlamentu 272 let.

Čas utíká stejně svižně jako voda v řece Tay, a tak je to letos už pět let od referenda o odtržení Skotska od velké Británie. S výsledkem 55% pro a 45% proti zůstalo Skotsko v „impériu“. Uvidíme, jak tím zahýbe brexit, pokud vůbec bude …