Patero skotských jezerních nej

Skotská jezera patří neodmyslitelně ke zdejší krajině. Samotné slovo „loch“, jímž se ve Skotsku jezera označují, je však používáno pro jakoukoliv velkou vodní plochu a nezáleží na tom, jde-li o klasické jezero, či mořskou zátoku. Většina jezer je situována na severu a západě země a některé z nich drží ostrovní prvenství.

Nejobjemnější Loch Ness

Jezero Ness je nepochybně nejznámějším jezerem ve Skotsku i celé Británii. Za to vděčí legendě o podivném tvorovi, který žije v jeho temných, téměř neprůhledných vodách plných rašeliny. Zapamatování hodné je však i z toho důvodu, že je jezerem s největším objemem vody ve Skotsku a druhým v celé Británii. Úctyhodná je i délka 39 km a maximální hloubka 230 m, což se rovná hloubce Severního moře. Značná část jezera je odlehlá. Zajímavostí je, že Loch Ness kdysi bývalo mořskou zátokou. Podmínek k přežívání neznámého živočišného druhu, o němž první zmínka pochází již z roku 565, je dost. Poblíž vesnice Drumnadrochit leží na břehu jezera rozsáhlé ruiny Urquhart Castle, kdysi pevného hradu, zničeného na konci 17. století, který v současnosti patří mezi nejnavštěvovanější skotské památky.

Nejhlubší Loch Morar

Podobnou, i když méně známou pověst, má i jezero Morar na západním pobřeží. Na rozdíl od Loch Ness není Morar tak velké, zato je nejhlubším jezerem v Británii, s hloubkou 310 m přesahuje i hloubku Severního moře. Dalším rozdílem oproti Loch Ness je průzračně čistá voda, kdy je za příznivých podmínek možné dohlédnout až do patnáctimetrové hloubky. Jezero je obklopeno strmými skalisky, a proto je přístupné prakticky jen po vodě. Motivací k takové výpravě může být pět solidních ostrovů, které na jezeře leží. Pro nás je také zajímavé, že za 2. světové války u jezera trénovali čeští výsadkáři, spolu s jinými také   nadporučík Adolf Opálka, velitel sedmičky parašutistů, kteří 18. června 1942 až do konce odvážně bojovali s nacistickou přesilou v pražském chrámu svatých Cyrila a Metoděje

Největší Loch Lomond

Oblíbené letovisko, součást národního parku Trossachs, oblast, kde působil skotský národní hrdina Rob Roy MacGregor a s rozlohou 71 km² také největší jezero na větším z Britských ostrovů. Na Lomondu je rozeseto na šedesát ostrovů a ostrůvků, z nichž ostrov Inchmurrin je největším sladkovodním ostrovem ve Spojeném království. Za zmínku stojí, že některé z menších ostrůvků jsou umělého původu, zhotovené v pravěku jako opevněná sídla. Loch Lomond je hned po Loch Ness druhým nejobjemnějším jezerem ve Skotsku.

Nejdelší Loch Awe

Ve výčtu skotských jezerních nej je Loch Awe jezerem nejdelším a to dokonce v celé Británii. Měří maratonských 41 km. Jezero Awe je oblíbeným cílem rybářů, jeho mocná vodní síla je však využívána i při výrobě elektřiny. Právě z oblasti jezera Awe povstal mocný klan Campbellů, zdejší dramatické dějiny však dokládají i ruiny několika hradů na ostrovech jezera, z nichž tím nejpůsobivějším je Kilchurn Castle z poloviny 15. století, který byl později využíván jiným známým klanem, MacGregory.

Nejkrásnější Loch Shiel

Popravdě řečeno, je trochu obtížné mezi skotskými jezery vybrat to nejkrásnější, ale pokud bychom trvali na tomto okleštěném významu, pak by to zřejmě bylo jezero Shiel. Leží v nádherné krajině kopců, nicméně ráz krajiny se podél břehů téměř dvacetikilometrového jezera výrazně mění. Hory, skály, husté lesy i údolí. Zejména zalesnění je v porovnání s jinými oblastmi Skotska významné. Jezero hrálo v dávné minulosti úlohu důležité dopravní tepny mezi okolním vrcholy a i dnes je cesta po jezeře prakticky jedinou možnou. Na jeho břehu u Glenfinnanu vztyčil 19. srpna 1745 svou standartu Bonnie princ Charlie, čímž oficiálně zahájil poslední jakobitské povstání. Pro svůj přírodní půvab si Loch Shiel zahrálo i ve filmovém zpracování Harryho Pottera. A do třetice, i o Loch Shiel se vyprávějí zkazky o neznámém zvířeti z hlubin.