Humor na skotský způsob

Vtipy o Skotech patří bezpochyby k těm nejrozšířenějším a ani zdaleka se neomezují na příslovečnou skotskou šetrnost. Vyprávějí se za hranicemi Skotska a baví se jimi i sami Skotové. Obvykle je rozdíl pouze v tom, z čeho si vtip dělá srandu …

Skotské vtipy a vtipy o Skotech se nevyprávějí pouze o šetrnosti, ale oblíbeným motivem bývá také hra na dudy, whisky, tradiční skotský kilt, skotská mluva, skotské počasí a v poslední době také brexit a skotská nezávislost. Vtipů je bezpočet a stále vznikají nové. Takže níže pouze malá ukázka pro pobavení. Pokud chcete, pošlete mi ten Váš oblíbený skotský a třeba ho přidám ????

Kolik je ve Skotsku ročních období? Pouze dvě. Červen a zima.

Na oslavě jedné šlechtické svatby se baví Angličan se Skotem:
"Vy Skoti jíte ovesnou kaši. My v Anglii ji dáváme koním."
"Tak vidíte," na to Skot, "proto jsou anglické koně a Skotové nejlepší na světě."

Ve skotské rodině: "Tati, ten čaj je už úplně vyvařenej." / "Kluku jeden rozmazlenej, děda ho měl celej život, já ho mám teprve dvacet let a mladému pánovi se zdá vyvařenej?!"

Mladý Skot poprvé bydlí sám. Po několika týdnech mu volají rodiče a ptají se ho, jak se mu daří. "No, sousedi jsou tady trochu divní. Z jedné strany buší neustále nějaký muž hlavou do zdi a z té druhé zase křičí pořád nějaká žena." / "No jsou divní, raději si jich nevšímej." / "Já si jich taky nevšímám. Já jsem celé dny doma a hraji na dudy."

Víte, jak začíná ve skotské kuchařce recept na omeletu? "Půjčte si šest vajec."

Proč se Skoti tak málo žení? Protože sukně a dudy mají vlastní.

Rozhořčený Skot píše do redakce časopisu:
"Nepřestanete-li otiskovat ty hloupé vtipy o Skotech, přestanu si Váš časopis půjčovat."

MacDonald věnoval velkou sumu peněz na charitu, ale přál si zůstat anonymní. Zapomněl totiž šeky podepsat.

Skot a Žid byli na báječné večeři v jedné z nejlepších restaurací v New Yorku. Na konci večera přinesl číšník účet a skotský hlas řekl: „To je v pořádku hochu, ten účet dej mně“. Titulky v místních raních novinách hlásily: „Židovský břichomluvec nalezen ubitý k smrti“.

Zemřel bohatý skotský lord. Notář čte poslední vůli: "A Patrickovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu v závěti, posílám srdečný pozdrav."

Mladý skotský farář byl před svým prvním kázáním tak nervózní, že skoro ani nemohl mluvit. Zeptal se biskupa, co má dělat, aby se uvolnil. Ten mu poradil: "Kápněte si do vody trochu whisky, uvidíte, že po pár hltech budete klidnější."
Farář poslechl a skutečně, cítil se tak dobře, že by dokázal mluvit i ve vichřici. Po bohoslužbě se vrátil do sakristie, kde našel lístek od biskupa.

Vážený Otče MacGregore,
příště si nalijte whisky do vody, ne vodu do whisky. V dalším připojuji pár poznámek, aby se neopakovalo to, co jsem viděl na dnešní mši:
- Na okraj kalicha není nutné dávat kolečko citrónu.
- Ty kabinky v boční lodi jsou zpovědnice, ne toalety.
- Snažte se neopírat o obraz Panny Marie, a už vůbec ji nemusíte objímat a líbat.
- Máme 10 přikázání, ne 12.
- Apoštolů bylo 12, ne 7, a žádný z nich nebyl trpaslík.
- Našeho Pána Ježíše Krista a Jeho Apoštoly nenazýváme "JC & His Boys".
- Ježíš Kristus byl pomazaný, nikoliv namazaný.
- Svatému Kříži neříkáme "Velký Téčko".
- David porazil Goliáše prakem a kamenem, není pravda, že by ho "nakopal", ani mu nedal "lekci na kterou do smrti nezapomněl".
- Jidáše neoznačujeme jako "zkurveného zmrda".
- Svatého Otce se nesluší nazývat "Papa Ratzi".
- Bin Ládin neměl prsty v Ježíšově smrti.
- Svěcená voda je na požehnání, nikoliv na osvěžení zátylku.
- Nikdy se nemodlete vsedě na schodech před oltářem.
- Hostie nejsou chipsy, tedy je nepřikusujeme k vínu, ale rozdáme věřícím.
- Věřící vhazují příspěvky do pokladnicky dobrovolně, nápis "Vaše spropitné je můj plat" je tedy na pokladničce zcela zbytečný.
- Hříšníci půjdou do pekla, ne do řiti.
- Při otčenáši je možno zvedat ruce k nebesům, ale ne se kývat do vlny. Vaši iniciativu, aby si všichni přítomní zatancovali, hodnotím kladně, ale dělat vláček po celém kostele, to nemusíte.
DŮLEŽITÉ:
Ten, co seděl v koutě u oltáře a o kterém jste tvrdil, že to je "buzík v sukni" a "transvestita bez mejkapu", to jsem byl já. Doufám, že do příští neděle tyto nedostatky napravíte. Jinak na první kázání to bylo celkem dobré.

S pozdravem biskup

Skotové mají vynikající, osobitý a nám velmi blízký smysl pro humor. Ztělesněním skotského smyslu pro humor je Billy Connolly a proto připojuji sice již starší, ale stále vtipné vyprávění tohoto glasgowského barda.